sekb-news

Αθήνα, 06/12/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), προκειμένου να διοργανώσει το 26ο Παζάρι Βιβλίου 2023 από 27/1 – 19/02/2023 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, προκηρύσσει διαγωνισμό για τις ανάγκες τοποθέτησης ± 34 περίπου τεντών διαστάσεων 5μ.Χ 5μ.

Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) ζητούμε κλειστές προσφορές για την ενοικίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και απόσυρση της εγκατάστασης προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον πρόσφορη και κατάλληλη για εμάς προσφορά.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών: Ο πλήρης φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), Χαριλάου Τρικούπη 54, 3ος όροφος, Αθήνα από 06/12/2022 έως και 14/12/2022, έως 13:00.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν συμβληθεί ως κατασκευαστές ή εκμισθωτές εγκαταστάσεων ή ανάλογης δομής για διοργάνωση άλλης παρεμφερούς εκδήλωσης εντός της περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα: ένα (1) μήνα πριν και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) με την εμπορική ονομασία «26ο Παζάρι Βιβλίου 2023» από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, όπως αυτές ορίζονται, και υποχρεούνται εγγράφως να δεσμευθούν προς τον Σ.ΕΚ.Β. ότι δε θα συμβληθούν με οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο όργανο ομοιοεπαγγελματικού φορέα.

Απαραίτητα έγγραφα μαζί με την προσφορά, η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας όπως και φωτογραφικού υλικού με κατόψεις, τομές, συνοδευόμενης από τεχνική έκθεση κ.λπ. της εγκατάστασης.

Για την αξιολόγηση των περιπτέρων θα ληφθούν κυρίως υπόψη, η καταλληλότητα και η αισθητική της δομής σε συνδυασμό με τα οικονομικά μεγέθη της προσφοράς.

Σ.ΕΚ.Β.

 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

26ου ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

27/1 έως 19/2/2023 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

 

Τεχνική περιγραφή τέντας διαστάσεων 5μ. Χ 5μ.:

 Α) Σκελετός. Οι διατομές των κάθετων στοιχείων (δοκοί) πρέπει να είναι 4cm X 4cm, ώστε μεταξύ τους να δημιουργούν κολώνες διαστάσεων 19cm X 19cm έκαστη. Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης (δοκάρια) πρέπει να έχουν σχήμα U με διατομές 17cm X 9cm, με ρείθρα για τη ροή των υδάτων (να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ζεύξεις).

Β) Κάλυψη σκελετού. Η κάλυψη της οροφής και των πλαϊνών πλευρών να είναι από υλικό PVC διαπερατό από το φυσικό φώς στα σημεία που θα ορίσει ο διοργανωτής, με κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο ειδικά για τον περιορισμό πυρκαγιάς και καπνού. Η κατασκευή της κάλυψης πρέπει να έχει άψογη εφαρμογή (πλάγιες τραβέρσες κλπ.). Επίσης, οι πλαϊνές τέντες κάλυψης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνουν με συρόμενο μηχανισμό.

Γ) Δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να είναι υψομετρικά στα +14cm από το επίπεδο της πλατείας Κλαυθμώνος, αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς βάσης με διατομές τουλάχιστον 8cm X 12cm και πρέπει να εδράζονται σε μεταλλικά, ρυθμιζόμενα ελασματοειδή πέλματα (στηρίγματα βαρέως τύπου), ώστε να ρυθμίζεται αναλόγως το ψευδοπάτωμα με την κλίση της πλατείας Κλαυθμώνος και η τελική επιφάνεια του πατώματος να είναι σε οριζόντια θέση. Η κάλυψη του επίπεδου μεταλλικού σκελετού της βάσης να είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης υψηλής αντοχής, πάχους 18mm.

 

Τεχνική περιγραφή εσωτερικής δομής για τέντες διαστάσεων 5μ. Χ 5μ.:

 Α) Δομή. Διαχωριστικά στοιχεία με σύστημα αλουμινίου που αφορούν τους πάγκους και την συνολική εσωτερική εγκατάσταση. Οι πάγκοι να είναι διαστάσεων 100cm Χ 100cm με πατάρι αποθήκευσης και κάλυψη στο πίσω μέρος περιμετρικά της εγκατάστασης. Θα τοποθετηθούν βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος καθ’ υπόδειξη του διοργανωτή. Τα συνολικά τρέχοντα μέτρα των πάγκων θα είναι ± 290.

Β) Έξοδοι κινδύνου. Οι έξοδοι κινδύνου, όπως αυτές θα υπάρχουν σύμφωνα με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να έχουν ειδική και εμφανή φωτιζόμενη ένδειξη.

Γ) Διάταξη-χωροθέτηση. Η διάταξη των πάγκων της εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να επιτρέπει διαδρόμους 3 μέτρων.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ STANDS

 1. Δομή
 2. Διαχωριστικά στοιχεία
 3. Επιγραφές
 4. Εξοπλισμός
 5. Ηλεκτρικά – φωτισμός
 6. Κατόψεις-σχεδιαγράμματα-φωτογραφίες της εγκατάστασης
 7. Σχεδιάγραμμα-χωροθέτηση δομής κυκλικής πορείας των επισκεπτών (ο χώρος θα υποδειχθεί από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου)
 8. Αισθητική παρουσία της δομής
 9. Πιστοποιητικό ISO
 10. Service
 11. Τυχόν υπερβατικές εργασίες

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 1. του τρόπου φωτισμού της (εσωτερικά και εξωτερικά)
 2. του τρόπου ασφάλισής της.
 3. του τρόπου ασφάλισής της από κακοκαιρία (βροχές, καταιγίδες, ανέμους).

 

 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ KAI NA ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο της εκδήλωσης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την απόλυτη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο της εκδήλωσης κατά την λειτουργία αυτής, όπως επίσης και κατά την εγκατάσταση και απόσυρση της συνολικής δομής.
 • Εξωτερικός φωτισμός. (Τουλάχιστον 6(έξι) HQI για τον φωτισμό περιμετρικά της εκδήλωσης)
 • Εγκατάσταση-παροχή 220V σε διάφορα σημεία εσωτερικά της εγκατάστασης, όπου ζητηθεί από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από το νόμο (π.χ. αδιάβροχες κλπ.)
 • Δύο εγκαταστάσεις α)είσοδος-έξοδος και β) αποθήκη με ασφαλείς κλειδαριές.
 • Κατασκευή banners για τοποθέτηση επιγραφών (26ο Παζάρι Βιβλίου 2023) περιμετρικά της εγκατάστασης ή όπως αλλιώς υποδειχτεί από τον διοργανωτή (Σ.ΕΚ.Β.)
 • Κατασκευή και εγκατάσταση εντός της τέντας γραφείου-γραμματείας (με τον απαιτούμενο εξοπλισμό π.χ. γραφεία, καρέκλες).
 • Ο απαιτούμενος χρόνος για την κατασκευή της υπαίθριας συνολικής εγκατάστασης είναι 4 ημέρες, δηλαδή Πέμπτη 19/01/2023, Παρασκευή 20/01/2023, Σάββατο 21/01/2023 και Κυριακή 22/01/2023.
 • Ο απαιτούμενος χρόνος για την αποξήλωση και απόσυρση της εγκατάστασης είναι 2 ημέρες, δηλαδή Πέμπτη 23/02/2023 και Παρασκευή 24/02/2023.
 • Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης θα παρευρίσκονται στον χώρο ηλεκτρολόγος και τεχνικός για βλάβες που ίσως προκύψουν.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης χώρου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από   διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, που θα εμφανίζει την χωροθέτηση –  αποτύπωση της υπαίθριας εγκατάστασης, τις εξόδους κινδύνου καθώς και την πυρασφάλεια και τις χημικές τουαλέτες (τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα), βάσει του ΦΕΚ 2330 / Β / 29-08-2014, συνοδευόμενη και από τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις επικοινωνήστε στα 210-33.03.942, 210-33.02.523