Οι σκοποί του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου είναι:

 • Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των εκδοτών βιβλίου και ειδικότερα των μελών του.
 • Η προσεκτική και συστηματική μελέτη των προβλημάτων όλων των κλάδων που συνεργάζονται στον χώρο του βιβλίου από την παραγωγή του μέχρι τη διακίνησή του (συγγραφείς, μεταφραστές, διορθωτές, βιβλιοπώλες, πλασιέ, τυπογράφοι, βιβλιοδέτες), και η διατήρηση συνδικαλιστικών σχέσεων με τους φορείς των παραπάνω επαγγελμάτων με σκοπό την προσφορότερη και συλλογικότερη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων.
 • Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 • Η προσπάθεια και ο αγώνας για το πέρασμα στα χέρια των μελών του εκδοτικού κλάδου οποιασδήποτε εκδοτικής δραστηριότητας στην χώρα.
 • Το ανέβασμα της εκδοτικής στάθμης: πληρέστερη βιβλιογραφία, ανώτερη ποιότητα, καλύτερη εμφάνιση, πιο προσιτή τιμή.
 • Η συμβολή του κλάδου μας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης Παιδείας, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και στα οράματα του μέλλοντος.
 • Η ανάπτυξη της βιβλιοφιλίας, με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις, με δικές μας ξεχωριστές ενέργειες και παράλληλα βοήθεια και συμπαράσταση του τύπου, των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου μαθητικών βιβλιοθηκών, πλήρως ενημερωμένων και με την καλλίτερη δυνατή και υπεύθυνη λειτουργία τους. Η δημιουργία βιβλιοθηκών σε πανελλαδική κλίμακα, αρτίως ενημερωμένων και επανδρωμένων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάτω από έναν ενιαίο φορέα. Η συνεχής και πολύπλευρη προβολή και διαφήμιση του βιβλίου. Η έμπρακτη αποδοχή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι η έκδοση ενός βιβλίου αποτελεί είδηση. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του δάσκαλου και του καθηγητή για την καλλιέργεια της αγάπης και της σωστής εκτίμησης του παιδιού προς το βιβλίο.
 • Αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας της επαγγελματικής μας ιδιαιτερότητας. Η παραδοχή της σημαντικής συμβολής μας στην κοινωνική ανάπτυξη, διότι το παραγόμενο από μας προϊόν, που λέγεται βιβλίο, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της μορφωτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ανάπτυξης της Ελληνικής Κοινωνίας: προσφέρει γνώσεις, μεταδίδει ιδέες, καλλιεργεί την αισθητική του ωραίου και διαμορφώνει χαρακτήρες.
 • H προσπάθεια και η πάλη για την αναγνώριση και ανάλογη αντιμετώπιση από την πολιτεία και τους αρμόδιους οργανισμούς της εκδοτικής δραστηριότητας ως βιοτεχνικής παραγωγής.
 • Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο χώρο του βιβλίου, με στόχο τη συμμετοχή όλων των εκδοτών στην πρωτοβάθμια αυτή ομοιοεπαγγελματική οργάνωση του κλάδου μας.

Comments are closed.