ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ και έδρα την Αθήνα που ιδρύθηκε το έτος 1980 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’αρίθμ.602/1980 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ.367/1981 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9260 ειδ.2579/6-5-81 θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το νόμο 1712/87, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1746/88και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 1. Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των εκδοτών βιβλίου και ειδικότερα των μελών του με φορολογική έδρα την Ελλάδα.
 2. Η προσεκτική και συστηματική μελέτη των προβλημάτων όλων των κλάδων που συνεργάζονται στον χώρο του βιβλίου από την παραγωγή του μέχρι τη διακίνησή του (συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές, γραφίστες, μακετίστες, ζωγράφοι, βιβλιοπώλες, πλασιέ, τυπογράφοι, βιβλιοδέτες), και η διατήρηση συνδικαλιστικών σχέσεων με τους φορείς των παραπάνω επαγγελμάτων με σκοπό την προσφορότερη και συλλογικότερη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων.
 3. Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. Η προσπάθεια και ο αγώνας για το πέρασμα στα χέρια των μελών του εκδοτικού κλάδου οποιασδήποτε εκδοτικής δραστηριότητας στην χώρα.
 6. Το ανέβασμα της εκδοτικής στάθμης: πληρέστερη βιβλιογραφία, ανώτερη ποιότητα, καλύτερη εμφάνιση, και σε τιμή που να αντιστοιχεί στην αξία και αισθητική του ελληνικού βιβλίου.
 7. Η συμβολή του κλάδου μας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης Παιδείας, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και στα οράματα του μέλλοντος.
 8. Η ανάπτυξη της βιβλιοφιλίας, με κρατικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις, με δικές μας ξεχωριστές ενέργειες και παράλληλα βοήθεια και συμπαράσταση του τύπου, των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου μαθητικών βιβλιοθηκών, πλήρως ενημερωμένων και με την καλύτερη δυνατή και υπεύθυνη λειτουργία τους. Η δημιουργία δημόσιων, δημοτικών, και ιδιωτικών βιβλιοθηκών σε πανελλαδική κλίμακα, αρτίως ενημερωμένων και επανδρωμένων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάτω από έναν ενιαίο φορέα. Η συνεχής και πολύπλευρη προβολή και διαφήμιση του βιβλίου. Η έμπρακτη αποδοχή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι η έκδοση ενός βιβλίου αποτελεί είδηση. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του δάσκαλου και του καθηγητή για την καλλιέργεια της αγάπης και της σωστής εκτίμησης του παιδιού προς το βιβλίο.
 9. Αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας της επαγγελματικής μας ιδιαιτερότητας. Η παραδοχή της σημαντικής συμβολής μας στην κοινωνική ανάπτυξη, διότι το παραγόμενο από μας προϊόν, που λέγεται βιβλίο, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της μορφωτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ανάπτυξης της Ελληνικής Κοινωνίας: προσφέρει γνώσεις, μεταδίδει ιδέες, καλλιεργεί την αισθητική του ωραίου και διαμορφώνει χαρακτήρες.
 10. H προσπάθεια και η πάλη για την αναγνώριση και ανάλογη αντιμετώπιση από την πολιτεία και τους αρμόδιους οργανισμούς της εκδοτικής δραστηριότητας ως βιοτεχνικής παραγωγής και η ένταξη των εκδοτικών επιχειρήσεων σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, blending, άλλες επιδοτήσεις και δανειοδοτήσεις).
 11. Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο χώρο του βιβλίου, με στόχο τη συμμετοχή όλων των εκδοτών στην πρωτοβάθμια αυτή ομοιοεπαγγελματική οργάνωση του κλάδου μας.

ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο Σύνδεσμος:

 1. Απευθύνεται στους πολιτειακούς παράγοντες, στην κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο, στους θεσμούς της Ε.Ε., στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων και πολιτικών κομμάτων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του γενικά, ή επί μέρους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων και αιτημάτων, που απασχολούν τον εκδοτικό κόσμο.
 3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορα νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο. Επιδιώκει την προβολή του βιβλίου, την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού για τις νέες εκδόσεις. Διοργανώνει προς όφελος των μελών του κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Βιβλίου, ετήσιες εκθέσεις με ειδικές τιμές διάθεσης στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των μελών του, οργανώνει ή συνδιοργανώνει εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και φεστιβάλ βιβλίου με άλλα σωματεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει ως επίσημος ελληνικός φορέας σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό.
 4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχουν σχέση γενικά με τα πολιτιστικά και ειδικά με το βιβλίο.
 5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
 6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
 7. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συνδέσμου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 8. Ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες Οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού – ομοιοεπαγγελματικού.
 9. Εκδίδει δελτίο το οποίο αποτελεί το επίσημο όργανο του Συνδέσμου.
 10. Μετέχει σαν εκπρόσωπος των Ελλήνων Εκδοτών σε Ευρωπαϊκές συναφείς οργανώσεις (Ένωση Ευρωπαίων Εκδοτών), σε διεθνείς οργανώσεις (Διεθνής Ένωση Εκδοτών) και οποιαδήποτε άλλη συναφή οργάνωση.
 11. Μετέχει σε προγράμματα επ’ ωφελεία του ιδίου αλλά και των μελών του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, blending, προγράμματα της Ε.Ε., παγκόσμιας τράπεζας, της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων, της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης) σε προγράμματα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων.
 12. Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, επετειακές συγκεντρώσεις με υψηλού κύρους ομιλητές.
 13. Προσβλέπει σε χορηγίες και διαφημίσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα του συνδέσμου είναι η Αθήνα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5

 1. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα είναι οι εκδόσεις βιβλίου τουλάχιστον για ένα χρόνο , έχει ήδη εκδώσει δέκα βιβλία ή και λιγότερα από δέκα, αρκεί το σύνολο των της παραγωγής του να μην είναι λιγότερο από 1.600 ΣΕΛΙΔΕΣ και να έχει φορολογική έδρα την Ελλάδα.
 2. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν: ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε., (τα οποία πρέπει να διαθέτουν την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους), καθώς και ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο ΚΥΡΙΟ επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν. Επίσης μέλη του συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν: ο διαχειριστής της ΙΚΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης, ή αφανούς εταιρίας, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε νομικής μορφής εταιρίας που θα προκύψει μελλοντικά και θα αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητο για τα παραπάνω είναι η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων του αρμόδιου φορέα και η εταιρία να έχει φορολογική έδρα την Ελλάδα.
 3. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου οποιοσδήποτε εκδότης ο οποίος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά από άλλο συναφές ομοιοεπαγγελματικό σωματείο αν δεν εγκρίνει δια μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση την εγγραφή του.
 4. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες ενώσεις.

α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητός του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, καθώς και τα στοιχεία των εις την παράγραφο 1 εδάφιο. β άρθρο 5 εγγραφόμενων μελών.
 2. Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύνδεσμο, υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.
 3. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
 4. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγράψει αυτό μέλος, μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου (11) παράγραφος (1) εδάφιο (2) του Νόμου 2081/92.
 5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
 6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης, και των υπολοίπων στοιχείων επικοινωνίας.

 β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
 2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συνδέσμου και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος.
 3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.
 4. Να έχει το δικαίωμα κάθε μέλος του Συνδέσμου να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συνδέσμου και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών του.
 2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.
 3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Συνδέσμου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συνδέσμου και τη Διοίκηση αυτού.
 4. Να εκπληρoί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύνδεσμο.
 5. Να μην συμμετέχει σε εκθέσεις βιβλίων που διοργανώνονται από διάφορους οργανισμούς ή σωματεία τα οποία με τις ενέργειές τους βλάπτουν το καθιερωμένο θεσμό του Φεστιβάλ Βιβλίου και τις ετήσιες εκθέσεις με ειδικές τιμές διάθεσης. Το Δ.Σ. προστατεύοντας πάντοτε τα συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και του ίδιου του Συνδέσμου κρίνει κατά πόσο πρέπει να συμμετέχουν τα μέλη σε άλλες εκθέσεις εκτός των δύο προαναφερομένων και ανάλογα αποφασίζει για την συμμετοχή ή όχι των μελών του σ’ αυτές τις εκθέσεις.
 6. Να συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές που συστήνονται από το Σύνδεσμο και που έχουν σαν σκοπό την προβολή του και την προώθηση των αιτημάτων του.
 7. Να παραδίδουν στα γραφεία του Συνδέσμου από δύο αντίτυπα της κάθε έκδοσής τους.

δ. ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 9

 1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, αποβάλλεται κάθε μέλος που:

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρ. 5 παράγραφο1 του καταστατικού αυτού.

β) Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύνδεσμο.

δ) Απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

ε) Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712/1987.

στ) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποβολή του μέλους. Η περί αποβολής απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ. Σ. για την έγκριση ή μη της αποβολής.
 2. Το Δ.Σ., όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως, εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παραβάσεις.
 3. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής του απόφασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712/1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
 4. Σε περίπτωση που μέλος του Συνδέσμου συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. ή δεν εκπληρώνει τις κατά το άρθρο 8 υποχρεώσεις του ή συντρέχει σπουδαίος λόγος το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να του επιβάλλει επιλεκτικά, με αιτιολογημένη απόφασή του, αφού πρώτα το προσκαλεί εγγράφως για ακρόαση, πειθαρχικές ποινές, της μομφής, της προσωρινής αναστολής δικαιώματός του, και της προσωρινής αποβολής.
 5. Το Δ.Σ. μπορεί να αναστέλλει προσωρινά κάθε δικαίωμα που έχουν τα μέλη και που προκύπτει από την συμμετοχή τους στον Σύνδεσμο εκτός από αυτά που προκύπτουν από την ερμηνεία του άρθρου 89 ΑΚ.
 6. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποβάλει προσωρινά μέλος ή του απαγορεύσει να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Βιβλίου, η απόφασή του λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και δεν ισχύει η κατά το άρθρο 15 παρ. 4 περίπτωση ισοψηφίας.
 7. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτόν μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα του Συνδέσμου είναι:

 1. H Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11

 1. Τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει ο Σύνδεσμος και ελέγχει τη δράση αυτών.

β) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος ο Σύνδεσμος ή τη διαγραφή από αυτές, και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, και ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης ή μέλους ή επιτροπής που επιτελεί έργο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή Γενικής Συνέλευσης.

ε) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συνδέσμου.

στ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συνδέσμου, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων του Συνδέσμου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον, των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

ζ) Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.

η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου.

θ) Αποφασίζει για τη διάλυση του Συνδέσμου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ι) Αποφασίζει για την ένωσή της με άλλες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με σκοπό την ίδρυση ομοσπονδίας.

ια) Αποφασίζει για την καταβολή ειδικής εισφοράς των μελών για την αντιμετώπιση εξαιρετικής φύσεως προβλημάτων που απαιτούν επιστημονικές μελέτες καθώς και τις οικονομικές απαιτήσεις δικαστικών αγώνων και νομικών αναγκών.

ιβ) Αποφασίζει για τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας και τη συγκρότηση συμβουλίου δεοντολογίας.

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12

 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα του και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.
 3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

α) Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.

 1. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, ή τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
 3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές.
 4. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύψωση του χεριού, ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 5. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση,

β) σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής,

γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση,

δ) σε προσωπικά ζητήματα και

ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 1. Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
 2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.
 3. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.
 4. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ 14

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία κατά τις παρακάτω διατάξεις.

α) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

γ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Δ.Σ. μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει οριστικά.

δ) Οι εκλογές διενεργούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή στα γραφεία του Συνδέσμου μέσα σε δέκα μέρες από αυτή, και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.

ε) Οι σταυροί προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. είναι μέχρι 5, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3.

 1. Οι έδρες του Δ.Σ., κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
 2. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
 3. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ., όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 4. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Δ.Σ.
 5. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
 6. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται, ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
 7. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
 8. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ.
 9. Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
 10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
 11. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται, κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ., σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειράν επιλαχόντες.
 12. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου, ή αντιπρόσωπος, που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

 1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφισε, και σε περίπτωση ισοψηφίας από το αρχαιότερο μέλος ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.
 2. Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή για την εκλογή των αξιωμάτων του προεδρείου με απλή αναλογική. Υποψήφιοι για το προεδρείο είναι τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αποποιήθηκαν την συμμετοχή τους στο προεδρείο.
 3. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
 4. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
 5. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Συνδέσμου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, και του Γενικού Γραμματέα, ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιουμένη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ.Σ.
 6. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για όλα τα μέλη.
 7. Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ., συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., χωρίς ο αριθμός των συμπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, και με θέμα την εκλογή Δ.Σ.
 8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης, ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το εκλέγει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.
 9. Τα τρία πρώτα κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικά μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16

 1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.
 2. Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδέσμου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για τη στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.

γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, διαχείρισης, και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Δ.Σ.

ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και

στ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συνδέσμου, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφομένων κατ’ αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συνδέσμου, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ζ) Καθορίζει το χρηματικό ύψος της εγγραφής και της υποχρεωτικής συνδρομής των μελών.

 1. Το Δ.Σ. μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία.
 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ένα τομέα δουλειάς στον οποίο προΐσταται και δημιουργεί επιτροπές στις οποίες προεδρεύει. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κάνει γραπτό απολογισμό του τομέα ευθύνης του ο οποίος κατατίθεται στα πρακτικά του Δ.Σ.
 3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.
 4. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση πληροφορίες.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συνδέσμου.
 2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο απέναντι σε κάθε αρχή, κρατική, δημοτική, κοινοτική τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
 4. Συνάπτει μετά του Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ., το οποίο και εκπροσωπεί.
 5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, τον οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
 6. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου,
 7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείρισή του.
 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 18

 1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και των εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προίσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συνδέσμου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συνδέσμου.
 2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συνδέσμου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Δ.Σ., για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται, την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση που και αυτό κωλύεται από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 19

 1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:

α) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Δ.Σ., σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής. Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συνδέσμου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Συνδέσμου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ. και παρακολουθεί την κανονική εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύνδεσμο. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

ε) Με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
 3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Δ.Σ., ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συνδέσμου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία, και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
 5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Δ.Σ. 10 ημέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
 7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων του Συνδέσμου.
 8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της, ή το Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 11. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν καλείται από αυτό με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 21

 1. Όταν η Γενική Συνέλευση, πρόκειται εκλέξει το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Συνδέσμου για τις ανώτερες Οργανώσεις, που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το Καταστατικό του Συνδέσμου, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συνδέσμου και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 5.
 4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, και 6 του άρθρου 11 του Νομ. 1264/1982.
 5. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και, με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συνδέσμου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συνδέσμου, για την υποβοήθηση του έργου της.
 9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
 10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα, και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
 11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της Έδρας του Συνδέσμου, αντίγραφο δε αυτών στο αρχείο του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 22

 1. Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που είναι μέλος ο Σύνδεσμος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι διετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.
 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συνδέσμου, στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/87.
 3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.
 4. Για την εκλογή αντιπροσώπων του Συνδέσμου στις Ομοσπονδίες, ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το Σύνδεσμο τούτο σαν κύρια Οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάζει Οργάνωση, πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην Πρωτοβάθμια Οργάνωση, την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια, και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
 5. Οι αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτό τους καλέσει με έγγραφη πρόσκληση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 23

 1. Πόροι του Συνδέσμου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από το Φεστιβάλ Βιβλίου, ετήσιες εκθέσεις με ειδικές τιμές διάθεσης, τις εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, κλπ), από δράσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 11, 12, 13 του παρόντος, και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

δ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

 1. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
 2. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του Συνδέσμου, προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παράγραφος7 του Ν.1712/1987.
 4. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Συνδέσμου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 24

 1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Έδρας του Συνδέσμου.

α) Βιβλίο Μητρώου Mελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συνδέσμου.

ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των μελών του Συνδέσμου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο, καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, ή ημερομηνίας έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

η) Βιβλίο Συμβάντων – ημερολόγιο εφημερίας.

 1. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
 2. Τα μέλη του Συνδέσμου καθώς και οι υπερκείμενες Οργανώσεις, στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παράγραφος 8 του Νόμου 1712/1987.

β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 26

Ο Σύνδεσμος διαλύεται:

α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι.

β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9 του Νόμου 1712/1987.

δ) Διαλυμένου του Συνδέσμου, η περιουσία του περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση, του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού ή στην κύρια Δευτεροβάθμια Οργάνωση που μετέχει ο Σύνδεσμος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

γ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 27

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου έχει δική του σφραγίδα, λάβαρο και σήμα.

α) Η σφραγίδα του είναι κυκλική και έχει στο κέντρο γραφιστική παράσταση δύο ενωμένων βιβλίων και περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης.

β) Λάβαρο του Συνδέσμου είναι η γραφιστική παράσταση δύο ενωμένων βιβλίων, το ένα σε χρώμα κόκκινο, και το άλλο σε χρώμα πράσινο ή ασπρόμαυρο, και τα γράμματα της σφραγίδας του.

γ) Σήμα είναι η γραφιστική παράσταση δύο ενωμένων βιβλίων.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

 1. Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα, ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 500.000. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά.
 2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
 3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

 1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

 ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 30, με το παρόν, άρθρα, και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν. 1712/87 από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στην Αθήνα σήμερα την 26.02.2020 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κωνσταντίνος Αγγελάκης                                                   Γρηγόριος Πλαστάρας

Γενικός Γραμματέας                                                            Πρόεδρος

Comments are closed.