Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (Σ.ΕΚ.Β.), σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1980.

Κατά την ίδρυσή του αριθμούσε 25 εκδότες, ενώ σήμερα περιλαμβάνει 305 εκδότες, οι οποίοι και απαρτίζουν τον Κλάδο.

Ως συνδικαλιστικό όργανο έχει τη μορφή Πρωτοβάθμιου.

Είναι αυτοδύναμο και τα έσοδά του προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του, αλλά και από εκθέσεις βιβλίου ή άλλες δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Στην προσεκτική και συστηματική μελέτη, καθώς και αξιολόγηση των προβλημάτων όλων των κλάδων, που συνεργάζονται με το Βιβλίο, από την παραγωγή έως τη διακίνηση.
  • Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκδόσεων, τόσο από τυποτεχνική εμφάνιση, αλλά και από αισθητική, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.
  • Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Σ.ΕΚ.Β. διοργανώνει κάθε χρόνο το 2o δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ, στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου και τον Ιανουάριο το ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ, στην πλατεία Κοτζιά.
  • Προγραμματίζονται επαφές κύρους με Υπουργεία για την επίλυση προβλημάτων του Κλάδου.
  • Λόγω της αυτοδυναμίας του, έχει μηχανοργανώσει όλα τα επίπεδα του κύκλου των εργασιών, ενώ παρέχονται νομικές, οικονομικές και επικοινωνιακές συμβουλές στα μέλη.
  • Παρακολουθεί την παγκόσμια εκδοτική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις, κ. ά.
  • Η γενικότερη φιλοσοφία των μελών του εδράζεται στον μοναδικό προσανατολισμό, ότι το βιβλίο αποτελεί ύψιστο πολιτισμικό Αγαθό με την εθνική του προέκταση.

Comments are closed.