Υπεύθυνος Γραμματείας
  Ανδρέας Τύμπας
  Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις
  Αμαλία Φίλια
  Νομικός Σύμβουλος
  Κωνσταντίνος Κατσακιώρης
  Υπεύθυνος Λογιστηρίου
  Αντώνιος Κωνστούλιας

Comments are closed.