Υπεύθυνος Γραμματείας
  Ανδρέας Τύμπας
  Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις
   Ιουλία Παππά
  Νομικός Σύμβουλος
  Κωνσταντίνος Κατσακιώρης
  Υπεύθυνος Λογιστηρίου
  Αντώνιος Κωνστούλιας

Comments are closed.