Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου με τίτλο “Ματωμένα Τρίγωνα” του Αθανασίου Θ. Κοσμόπουλου (εκδόσεις Αγγελάκη).