Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια Αρχεία - Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου – Σ.ΕΚ.Β

Category: Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Συνέδριο: «Κανόνες Πλοήγησης στο Πέλαγος του Βιβλίου»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» Από τον Όμηρο στον Γουτεμβέργιο και από εκεί στο ηλεκτρονικό…