Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης που πραγματοποιήθηκε από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2015, με τιμώμενη χώρα την Ινδονησία. Ο Σ.ΕΚ.Β. κάνοντας πράξη τη διάθεσή του για εξωστρέφεια προέβη εκτός των άλλων στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Δημιουργία, εκτύπωση και διανομή έντυπου καταλόγου στα αγγλικά με τα μέλη του Σ.ΕΚ.Β. Ο κατάλογος διανεμήθηκε στο ελληνικό περίπτερο (5.1, E 131) αλλά και σε άλλα εθνικά περίπτερα (σε αντίστοιχους συνδέσμους εκδοτών βιβλίου).
  • Εκπόνηση έρευνας εκδοτών από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.) με τίτλο «Οι Έλληνες εκδότες στην εποχή της κρίσης και των capital controls: ζητήματα, τάσεις και προοπτικές». Η σύνοψη των ευρημάτων της έρευνας διανεμήθηκε σε δισέλιδο φυλλάδιο στα αγγλικά και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών παραγόντων και επισκεπτών της ΔΕΒΦ.