ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

02/03/2017

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (Σ.ΕΚ.Β.)

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ. 210 33 03 942  – Fax 210 33 01 956

E-mail:books@sekb.gr, http: www.sekb.gr

 

 

Αρ. Πρωτ. 017/ 2017                                                       Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, αλλά και με απόφαση του Δ.Σ., με ημερομηνία 23/02/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, που εδρεύει στην Αθήνα, Τοσίτσα 13, με επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (Σ.ΕΚ.Β.), σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην έδρα του Συνδέσμου, Τοσίτσα 13, στον 1ο όροφο.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

  1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός Απολογισμός για τη χρονική περίοδο από 01/04/2016 έως 31/12/2016.
  3. Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο από 01/04/2016 έως 31/12/2016.
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την παραπάνω περίοδο και απαλλαγή του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό.
  5. Πρόγραμμα δράσεων για το 2017 – Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.
  6. Αγορά ιδιόκτητων γραφείων Σ.ΕΚ.Β.
  7. Αναπλήρωση του Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Β..
  8. Μείωση ετήσιας συνδρομής μελών Σ.ΕΚ.Β.
  9. ΟΜ.Ε.Β.Ε.- Έγκριση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές των αντιπροσώπων του Σ.ΕΚ.Β. στην ΟΜ.Ε.Β.Ε. και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  10. Εκκαθάριση Μητρώου Μελών Σ.ΕΚ.Β., βάσει καταστατικών διαδικασιών.

 

Σημείωση: Αν δεν υπάρξει απαρτία, αν δηλαδή, δεν παραβρεθούν τα μισά ταμειακώς εντάξει μέλη, τα πιο πάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 15/03/2017, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με την απαρτία που ειδικά ορίζει ο νόμος. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τα εν λόγω θέματα θα συζητηθούν ΟΡΙΣΤΙΚΑ την επόμενη εβδομάδα 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με την απαρτία που πάλι, ειδικά ορίζει ο νόμος.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Β.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                         Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σολδάτος                                                                                Γρηγόρης Πλαστάρας