Ο Σ.ΕΚ.Β. στην 67η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης - Κατάλογος εκδοτών μελών Σ.ΕΚ.Β.

10/10/2014

Ο Σ.ΕΚ.Β. συμμετέχοντας στην 67η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης θα διανείμει έντυπο καταλόγο των εκδοτών-μελών του στην αγγλική γλώσσα.