Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

E.g., 22/11/2017
20/03/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»

Από τον Όμηρο στον Γουτεμβέργιο και από εκεί στο ηλεκτρονικό βιβλίο.

Τι κάνουμε σήμερα;

28-30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ