Νέες Κυκλοφορίες

ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
OPERA

«Σέβοµαι απ­­ολύτως το γεγονός ότι η παχυσαρκία αποτελεί ψυχο-σωµατική ασθένεια που χρήζει θεραπείας, και ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί µεγάλη π

ΠΕΠΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ

Οριζόντιες διαδρομές από το χειρουργείο προς τον θάλαμο ανανήψεως. Ξανά και ξανά. Ανάνηψη, ανάδυση της μνήμης.

Σελίδες