Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Πρόεδρος
  Γρηγόρης Πλαστάρας  
  Αντιπρόεδρος  
  Αναστάσιος Καρακώτσογλου  
  Γενικός Γραμματέας  
  Γεώργιος Ψύχαλος 
  Ταμίας  
   Κωνσταντίνος Αγγελάκης 
  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  
  Δημήτριος Τζιαμπίρης
  Μέλη  
  Θεόδωρος Δ. Μαλτέζος  
  Νέστορας Πουλάκος 
  Άγγελος Σιδεράτος
  Γιάννης Σολδάτος 
  Ελεγκτική Επιτροπή  
  Λεωνίδας Μέρμηγκας