Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Πρόεδρος
 Γρηγόρης Πλαστάρας  
  Αντιπρόεδρος  
 Γεώργιος Ψύχαλος
  Γενικός Γραμματέας  
 Νέστορας Πουλάκος
  Ταμίας  
 Βασίλης Κατσικέας
  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  
 Κωνσταντίνος Αγγελάκης
  Μέλη  
 Λουκάς Ζαχαρόπουλος
 Γεώργιος Νίκας
 Γιάννης Σολδάτος
 
  Ελεγκτική Επιτροπή  

 Θεοφάνης Δαμιανός (Πρόεδρος)

 Λεωνίδας Μέρμηγκας (Μέλος)