Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Πρόεδρος
  Γρηγόρης Πλαστάρας  
  Αντιπρόεδρος  
  Αναστάσιος Καρακώτσογλου  
  Γενικός Γραμματέας  
  Νέστορας Πουλάκος  
  Ταμίας  
   Κωνσταντίνος Αγγελάκης 
  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  
  Γεώργιος Ψύχαλος
  Μέλη  
  Θεόδωρος Δ. Μαλτέζος  
  Άγγελος Σιδεράτος  
  Γιάννης Σολδάτος 
  Δημήτριος Τζιαμπίρης  
  Ελεγκτική Επιτροπή  
  Λεωνίδας Μέρμηγκας