Διοικητικό Προσωπικό

 

  Υπεύθυνος Γραμματείας
  Ανδρέας Τύμπας
  Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
  Μαίρη Πίζγα
  Νομικός Σύμβουλος
  Κωνσταντίνος Κατσακιώρης
  Υπεύθυνος Λογιστηρίου
  Αντώνιος Κωνστούλιας