Βιβλιοθήκες

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
www.nlg.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
www.heal-link.gr
Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Συκουτρής», Ακαδημία Αθηνών
www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=27&nt=18&lang=1
Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων
www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/
Δημόσιες Βιβλιοθήκες/Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες
www.infolibraries.gr/?page_id=36
Παιδικές Βιβλιοθήκες
www.infolibraries.gr/?page_id=42
Σχολικές Βιβλιοθήκες
www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_sxol_a1.aspx
Βιβλιοθήκες Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_academy_el.aspx
Βιβλιοθήκες άλλων φορέων στην Ελλάδα
www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_foreis_gen.aspx
Βιβλιοθήκες Συλλόγων
www.infolibraries.gr/?page_id=40